ssn-logo

parking sistemi

Parklift

PARKLIFT 450

Novi Parklift 450 dizajniran je tako da zameni svog prethodnika, Parklift 440. Prednosti ovog novouređenog sistema leže u smanjenim dimenzijama, dok dimenzije vozila ostaju nepromenjene.

PARKLIFT 405

Novi Parklift 405 zamenjuje svog prethodnika Parklift 402. Prednosti novog razvoja su u smanjenim dimenzijama sa nepromenjenim dimenzijama vozila.

PARKLIFT 340

Parklift 340 omogućuje smanjenu visinu ugradnje i malu dubinu jama. Obe platforme Parklifta 340 su pod nagibom. Nagib platforme je 5 ° / 9%.

PARKLIFT 401

Parkbok 401 povećava broj parking mesta čak i u uskim prostorima. Zavisan parking na dva nivoa jedan nad drugim bez jame.

Turntable 505

TURNTABLE 505 olakšava okretanje u područjima gde je ograničen manevarski prostor.

U svim oblastima u kojima je moguće voziti samo napred ili gde je mesto za manevrisanje ograničeno, vozilo se jednostavno rotira u traženi parking položaj pomoću TURNTABLE 505.

Rotacija za 360 ° desno / levo
Nosivost do 4.000 kg

Comblift

COMBLIFT 542

Kombinacija slaganja i pomeranja zajedno sa rasporedom jama obezbeđuje dodatnu visinu na najvišem nivou - obezbeđen je parking prostor za kombije, SUV vozila.

COMBLIFT 543

Kompaktan i štedi prostor, na tri nivoa sa pristupom i izlazom na centralnom nivou.

COMBLIFT 551

Samostalno parkiranje na 2 nivoa jedan iznad drugog bez jame.

COMBLIFT 552

Pametna kombinacija je stavljanje u sistem Combilift 551 iza Combilift 552. Moguće je postavljanje tri reda.